Tarieven

 

Tarieven met ingang 1 januari 2022
Tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Voor bedrijven komt er nog 21% BTW bij.
1 uur neurofeedback/neurotherapie/psychosociale therapie             90
1,5 uur neurofeedback/neurotherapie/psychosociale therapie           135
QEEG meting en intake (inclusief pdf van de meetresultaten)          180
Uitgebreid rapport QEEG meting            90
Huur PSiO licht- en geluidtherapiebril voor een week            50
Huur hartcoherentieapparaat voor een week            50
 

 

Vergoedingen:

Voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om bepaalde behandelingen of begeleidingen vergoed te krijgen via de aanvullende verzekering. Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar en kijk onder vergoeding van psychosociale therapie.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Vergoedingen vanuit de NFG via de aanvullende verzekering kunt u bekijken op de website van de NFG (www.de-nfg.nl/vergoedingen.html)

Tevens ben ik aangesloten bij de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (RBCZ). De RBCZ is een kwaliteitskeurmerk om de cliënt te informeren waar hij of zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt. En is een register voor gekwalificeerde HBO-therapeuten.

Dit betekent dat ik:

  • ben ingeschreven in Vergelijk en Kies van de VGZ.
  • word vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.
  • een door Cpion of SNRO erkend diploma heb op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen
  • een opleiding heb gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut
  • lid ben van een beroepsvereniging aangesloten bij RBCZ
  • voldoe aan de verplichtingen op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing
  • een VOG verklaring heb, niet ouder dan 5 jaar
  • een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt
  • ben ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz