• Aangesloten bij RBNG, NFG en volledig gecertificeerd
  • RBNG
  • NFG

Wat kunt u met neurofeedback bereiken

Op korte termijn zal het slapen, de aandacht, de concentratie en het geheugen beduidend worden verbeterd. Woede-uitbarstingen of gevoelens van frustratie nemen af. Ook zult u merken dat u helderder kunt denken en alerter bent. In het algemeen zult u minder snel vermoeid zijn en minder snel overprikkeld. Geleidelijk zullen stress en gevoelens van drukte in uw hoofd verminderen en ontstaat meer rust zowel in het hoofd als in het lichaam.

Binnen 8 neurofeedbacksessies rapporteren de meeste cliënten het volgende:

• Meer stabiliteit en helderheid tijdens stressvolle situaties
• Meer concentratie en een langere aandachtspanne
• Meer rust in het hoofd en minder piekeren
• Vrolijker zijn en minder angsten ervaren
• Verbetering grove en fijne motoriek
• Meer in het hier en nu zijn
• Meer ontspanning
• Verbeterde slaap
• Meer energie

Op wat langere termijn zal verdere verbetering van de hersenfuncties plaatsvinden en klachten zullen afnemen of verdwijnen. Het is niet zo dat het proces van verandering in uw hersenen na de neurofeedbacksessie meteen stopt. De hersenen hebben nu meer informatie over zichzelf gekregen en gaan verder met aanpassen. De feitelijke trainingen zetten dus eerder dingen in gang dan dat ze alleen op dat moment hun werk doen. Ook na het stoppen van de trainingen ziet u de veranderingen doorgaan. De hersenen brengen zichzelf steeds beter in balans.

Wetenschappelijk onderzoek over neurofeedback

Neurofeedback is als wetenschappelijke discipline opgekomen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Pas sinds de eeuwwisseling is de wetenschappelijke belangstelling flink toegenomen wat heeft geresulteerd in een groot aantal publicaties over de effectiviteit van neurofeedback.

In 2013 heeft het American Acadamy of Pediatrics (AAP) op basis van wetenschappelijk onderzoek geconcludeerd dat neurofeedback een level 1 rating krijgt als het gaat om de behandeling van ADHD, dit is dezelfde rating als cognitieve gedragstherapie en medicatie .

Neurofeedback is echter bij meerdere aandoeningen dan alleen ADHD onderzocht en effectief gebleken. klik hier voor een overzicht van de meest recente wetenschappelijke literatuur over neurofeedback en de aandoeningen waar het effectief is bevonden.

Contact opnemenMaak een afspraak