• Aangesloten bij RBNG, NFG en volledig gecertificeerd
  • RBNG
  • NFG

Wat is neurofeedback

Neurofeedback is een trainingsmethode om uw hersenactiviteit weer in balans te brengen. Na een trainingstraject met neurofeedback ervaart u meer rust en helderheid in het hoofd, een verbeterde concentratie en meer energie.

Neurofeedback is veilig omdat het geen vervelende bijwerkingen kent. Het is tevens niet invasief wat betekent dat er niets aan het lichaam wordt toegevoegd of ontnomen. Bij neurofeedback wordt het zelfsturend vermogen van het brein gebruikt om het beter te laten functioneren.

Met neurofeedbacktraining wordt de hersenen
geleerd hoe ze weer in balans kunnen komen.

  • Wat is neurofeedback
  • Wat is neurofeedback
  • Wat is neurofeedback

Uw hersenactiviteit wordt gemeten met een speciaal apparaat (de Mindtuner). Dit apparaat geeft uw hersenen golven weer op het scherm van de neurofeedbacktrainer. Uw kijkt zelf naar een ander scherm waar u de feedback (informatie) over uw hersenactiviteit ontvangt. De hersenen leren continu en passen zich voortdurend aan aan de situatie of de omgeving. Van dit enorme vermogen van de hersenen om zich continu te verbeteren wordt gebruikt gemaakt met neurofeedback. U kunt leren de hersenactiviteit ten goede te veranderen en daarmee allerlei klachten sterk zien afnemen of zelfs verdwijnen. U bestrijdt de kern van het probleem aanpakt in plaats van dat u de symptomen bestrijdt. En het is net als met zwemmen. Als het eenmaal is geleerd is het blijvend. Het is gemakkelijk en leuk om te doen. De veranderingen komen meestal snel en niet abrupt maar soepel en als vanzelf.

Neurofeedback werkt alleen met uitlezen van uw
hersenactiviteiten, er wordt niets toegediend!

De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek gekomen dat aantoont dat neurofeedback werkt. In de Ode is een aantal artikelen gepubliceerd over neurofeedback en het meest recente artikel vindt u hieronder. Marty Wutkke is de pioneer die in Nederland samen met het NCH de opleidingen verzorgt en steeds de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied onderwijst.

Wikipedia - Neurofeedback (NFB), ook wel neurotherapie, neurobiofeedback

Contact opnemenMaak een afspraak