• Aangesloten bij RBNG, NFG en volledig gecertificeerd
  • RBNG
  • NFG

Samenwerkende praktijken

NEO Neurotherapie werkt intensief samen met een aantal ervaren neurofeedbacktherapeuten. Deze therapeuten zijn allen via de methode van Marty Wuttke opgeleid, geregistreerd en geaccrediteerd. Wuttke is een van de voornaamste deskundige op het gebied van Neurofeedback in de Verenigde Staten. De werkwijze is qua apparatuur en protocols voor een belangrijk deel gestandaardiseerd zodat de gegevens gemakkelijk uitwisselbaar zijn. Dit geeft het voordeel dat men, indien gewenst, tijdens vakantie of afwezigheid van een therapeut het trainingstraject bij een andere praktijk kan voortzetten. Ook is het natuurlijk zo dat, als u meer in de buurt van een van deze praktijken woont, u ook bij hen voor een vergelijkbaar trainingstraject terecht kunt.

Deze samenwerkende praktijken zijn: