Neurofeedback en hersenactiviteit bij trauma

Neurofeedback en hersenactiviteit bij trauma

De hersenactiviteit wordt gemeten in een EEG. In figuur 1 hieronder zie je een EEG meting van 19 punten, het ruwe signaal, dat zijn alle hersengolven tezamen. Zelfs nu is al duidelijk  te zien dat één punt, T4 in blauw, veel meer activiteit vertoont, dus dikker is, dan de andere punten. Dit punt is dus duidelijk uit balans.

Figuur 1:19 kanaals EEG meting

Als we dit punt T4 dan gaan uitsplitsen naar de verschillende hersengolven dan krijgen we het volgende plaatje figuur 2. Links is de meting met de ogen gesloten, rechts is de meting met de ogen open. De dikke zwarte lijn is de gemiddelde waarde van hersenactiviteit die in balans is. De dunne zwarte lijntjes zijn de bandbreedtes waarin hersenactiviteit, die in balans is, zou moeten vallen.

De meting voorafgaand aan de neurofeedbackbehandeling is de rode lijn. Hieraan is duidelijk te zien dat deze lijn buiten de waarden valt. De groene lijn is meting na de behandeling. Na de behandeling van de persoon is de hersenactiviteit meer in balans gekomen op punt T4. De belasting vanuit het emotionele systeem is verminderd. Dit uit zich in vermindering of zelfs verdwijning van de klachten die gepaard gaan met PTSS. Bij deze persoon was sprake van meer interne rust, verbetering van slaap, vermindering woede en irritatie, mensen sneller vertrouwen, meer toekomstperspectief zien en een betere stemming.

Figuur 2: Punt T4: rode lijn is voor behandeling en groene lijn is na behandeling met neurofeedback, zwarte lijnen zijn bandbreedte

Gratis kennismaking?

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?