• Aangesloten bij RBNG, NFG en volledig gecertificeerd
  • RBNG
  • NFG

Intake en QEEG meting

Als u na het orientatiegesprek of de gratis proefsessie heeft besloten neurofeedback of biofeedback training te gaan volgen beginnen wij eerst met een intakegesprek en QEEG meting.

Intake

De intake bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk informatie die van belang is of kan zijn. Onder andere vragen over uw klachten en problemen, de ziektegeschiedenis van u en uw familie, medicijngebruik, leefomstandigheden nu en vroeger. Maar ook de neurologische ontwikkeling als kind, of u links- of rechtshandig bent, of u ooit hard gevallen bent, etc. Hiervoor gebruiken wij een tweetal vragenlijsten. Eén vragenlijst in word en één vragenlijst in excel. Deze kunt u hier downloaden.

Wij verzoeken u vriendelijk deze mee te nemen tijdens de intake of te emailen vóór de intake. Aan de hand van deze lijsten gaan wij het gesprek met u aan en stellen wij eventueel aanvullende vragen.

QEEG Meting

Na het gesprek wordt er een QEEG meting gemaakt. Een QEEG meting, oftewel kwantitatief EEG, geeft de sterkte en de inhoud van uw hersengolven weer. Met dit QEEG wordt in kaart gebracht waar wij u mee kunnen helpen zitten.

Voor de meting wordt u aangesloten op een speciaal apparaat via een badmuts met sensoren op uw hoofd. Op 19 verschillende plaatsen op het hoofd wordt uw hersenactiviteit gemeten. U wordt gemeten in verschillende situaties: 5 minuten met de ogen dicht, 5 minuten met de ogen open, 5 minuten lezen en 5 minuten film kijken.

  • QEEG meeting met de TruScan 32
  • Uw hersenactiviteit wordt gemeten met een speciaal badmuts met sensoren
  • bekijken van een video film tijdens één van onze neurofeedback trainingssessies

De uitkomst van de meting geeft aan welke delen van de hersenen overactief zijn en welke delen onderactief. Hieruit krijgen wij informatie over bijvoorbeeld concentratieproblemen, aandachtsproblemen, piekeren, trauma's, depressieve gevoelens, hersenletsel en andere indicaties. Er is zoveel informatie uit het QEEG te halen dat het teveel is om hier op te sommen.

De bevindingen uit de metingen worden uitvoerig met u besproken en getoetst. Al deze informatie samen zal de basis vormen voor het behandelplan.

Hier ziet u een voorbeeld van de uitkomst van een QEEG meting. De 12 plaatjes geven de hersenactiviteit aan geprojecteerd op een grafisch plaatje van een schedel.

  • Uitkomst QEEG meting

Van links naar rechts ziet u achtereenvolgens de sterkte van de hersengolven onderverdeeld in: delta (0-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz) , beta1/SMR (12-16 Hz), beta2 (16-22Hz) en beta3 (22-32 Hz) - samen ook wel hoge beta (16-32 Hz) genoemd.

Van boven naar beneden geeft het figuur informatie van de drie verschillende meetsituaties weer: met de ogen dicht (bovenste rij), ogen open (middelste rij) en tijdens een taak (onderste rij). Rood staat veel activiteit en blauw weinig activiteit en weinig, de plek hoe meer hersenactiviteit en groen is neutraal.

In dit voorbeeld zet de persoon tijdens de taak (onderste rij) frontaal veel langzame golven in (eerste 2) en in het achterhoofd veel snelle betagolven (laatste 2). Dit is een indicatie voor concentratieproblemen.