Trauma-netwerk

Trauma-netwerk

Als iemand een traumatische ervaring heeft beleefd, wordt in de emotionele hersenen als het ware een trauma-netwerk aangemaakt waarin de context van de situatie wordt opgeslagen. De locatie, de omgeving, de zintuiglijke sensaties vallen allemaal onder deze context....
Trauma in de hersenen

Trauma in de hersenen

Hoe is ons brein opgebouwd? Eigenlijk is ons brein opgebouwd uit drie hoofdstructuren:  eigenlijk een brein in een brein in een brein. Zie Figuur 1. Het oudste deel van de hersenen is de hersenstam, ook wel het reptielenbrein genoemd. Het heeft een beperkt, maar...
Activering door triggers: twee systemen

Activering door triggers: twee systemen

Bij een trigger van het traumanetwerk worden altijd twee circuits actief in ieder mens: het snelle en het langzame circuit.  Het snelle systeem is automatisch en reageert direct. Je hebt hier geen bewuste invloed op. Het zendt informatie direct vanuit de...